Συστήματα Κατάσβεσης

Η εταιρεία ALERT αναλαμβάνει την τοποθέτηση αυτόματου συστήματος κατάσβεσης σε χώρους καταστημάτων, λεβητοστάσια, data rooms, κ.α. με κατασβεστικά υλικά τύπου FM-200 AEROSOL.

Τα συστήματα με FM-200 αποτελούν έναν από τους νέους πυροσβεστικούς επάξιους καθαρούς παράγοντες (clean agents). Έχει την ιδιότητα να διαχέεται ομοιόμορφα στον προστατευόμενο χώρο, προκαλώντας την ακαριαία κατάσβεση της φωτιάς. Μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα πυρανίχνευσης για την επίτευξη κυρίως αυτόματης αλλά και χειροκίνητης κατάσβεσης.

Το FM-200 χαρακτηρίζεται ως το πιο ασφαλές αέριο κατασβεστικό υλικό διότι επιτυγχάνει κατάσβεση χωρίς να μειώνει την ποσότητα του οξυγόνου στον χώρο. Είναι απόλυτα κατάλληλο για χώρους που χρησιμοποιούνται από άτομα. Έχει μηδενική τοξικότητα, δεν καταστρέφει το περιβάλλον και είναι εγκεκριμένος από την U.S. EPA χωρίς κανένα περιορισμό χρήσης.

To AEROSOL φέρει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού σώματος και το Γενικό χημείο του Κράτους οι οποίες το καθιστούν αναμφίβολα ασφαλές, αξιόπιστο και εγκεκριμένο κατασβεστικό μέσο.

Η εταιρία ALERT παρέχει όλες τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας της πυρόσβεσης: σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική βοήθεια.