Πυρανίχνευση

Ολοκληρωμένα Συστήματα Πυρανίχνευσης με διεθνείς πιστοποιήσεις ικανά να εντοπίσουν πιθανές εστίες πυρκαγιάς. Η εγκατάσταση γίνεται σε χώρους καταστημάτων, εργοστασίων, λεβητοστασίων και όπου είναι απαραίτητη η 24ωρη ανίχνευση του χώρου έναντι πυρκαγιάς.

Η σχεδίαση και η πρόταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης γίνεται ανάλογα με το χώρο που θέλουμε να προστατεύσουμε και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρεία ALERT χρησιμοποιεί συστήματα αναλογικά – διευθυνσιοδοτημένης πυρανίχνευσης του κατασκευαστικού οίκου NOTIFIER τα οποία είναι ικανά να ανιχνεύσουν φωτιά, καπνό, θερμοκρασία & εκρηκτικά αέρια.

Τα συστήματα της πυρανίχνευσης αποτελούνται από:

– Τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.
– Τους πυρανιχνευτές.
– Τις σειρήνες.
– Τα μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, fire button.

Όλα τα αναλώσιμα – ανταλλακτικά – υλικά που χρησιμοποιούνται, είναι αρίστης ποιότητας, εφαρμοσμένα και δοκιμασμένα σε πολυσύνθετες και πολύπλοκες εγκαταστάσεις και για κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται εκείνα που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Έχουν πιστοποιητικά ελέγχου και γνησιότητας και καλύπτονται από εγγύηση.

Τα συνεργεία μας, έχουν πολυετή πείρα τόσο στην εγκατάσταση όσο και στην συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την άμεση επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί.