Εσωτερικά Δίκτυα

Απαραίτητο για κάθε επαγγελματία αλλά και για τον απαιτητικό χρήστη είναι η εξασφάλιση της αξιοπιστίας του τοπικού δικτύου υπολογιστών.

Το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας ALERT μελετά, σχεδιάζει, εγκαθιστά και πιστοποιεί συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης σε οικίες και επιχειρήσεις (γραφείο, κατάστημα, εργοστάσιο, βιοτεχνία).

Στις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης χρησιμοποιούνται τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Όλα τα αναλώσιμα – ανταλλακτικά – υλικά (καλώδια RJ45, router, HUBS, κ.α.) είναι αρίστης ποιότητας, δοκιμασμένα σε πολυσύνθετες και πολύπλοκες εγκαταστάσεις και για κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται εκείνα που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως υγρασία, παράσιτα, θόρυβος, καιρικές συνθήκες και άλλα.

Για τον έλεγχο των συνδέσεων και την εφαρμογή της μελέτης δικτύου χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και πιστοποιείται η καλή λειτουργία.

Η εταιρεία λαμβάνει υπόψη τόσο τις σημερινές ανάγκες του πελάτη όσο και τις μελλοντικές έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα άρτια δομημένο δίκτυο αξιοποιώντας στο έπακρο το ήδη υπάρχον, σε συνάρτηση πάντα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Περιληπτικά, η εγκατάσταση ενός συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης περιλαμβάνει:

– Μελέτη υπάρχοντος δικτύου (εφόσον είναι διαθέσιμο).
– Χαρτογράφηση και καταγραφή δικτύου και πριζών.
– Μελέτη νέου δικτύου.
– Σχεδιασμός τοπολογίας καλωδίωσης.
– Προϋπολογισμός κόστους.
– Προμήθεια εξοπλισμού (καλώδια, routers, HUBS, πρίζες κ.α.).
– Κατασκευή καναλιών.
– Κατασκευή καλωδίωσης τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων.
– Εγκατάσταση Patch Panel, Rack και Server.
– Παραμετροποίηση των υπολογιστών και των συσκευών που αποτελούν το δίκτυο.
– Έλεγχος συνδεσιμότητας και πιστοποίηση καλής λειτουργίας.
– Έλεγχος ασφάλειας δικτύου (firewall, content filtering, κ.α.).
– Ενημέρωση και εκπαίδευση χρήσης του νέου δικτύου, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη.