Έλεγχος Πρόσβασης

Εγκαθιστάμε Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) για τον έλεγχο και επιτήρηση της κίνησης των ατόμων σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους στάθμευσης κ.α

Προσφέρεται η δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των ατόμων που μετακινούνται εντός των υπό εποπτεία χώρων. Επιπρόσθετα, παρέχεται και η δυνατότητα τμηματοποίησης του φυλασσόμενου χώρου σε ζώνες κλιμακωτών επιπέδων πρόσβασης και κεντρικής διαχείρισης του προσωπικού και των επισκεπτών.

Τα συστήματα της εταιρείας ΗΟΝΕΥWELL–PAXTON που χρησιμοποιούνται είναι αρίστης ποιότητας, εφαρμοσμένα και δοκιμασμένα σε πολυσύνθετες και πολύπλοκες εγκαταστάσεις και για κάθε περίπτωση.

Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος πραγματοποιούνται μέσω Η/Υ και του ειδικού λογισμικού στο οποίο καταγράφεται συστηματικά κάθε πληροφορία εισόδου – εξόδου στους φυλασσόμενους χώρους.