Η Εταιρεία

Η εταιρία Αλεξίου-Καρίνος Ο.Ε «ALERT» ιδρύθηκε το 2006 και παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας, για ιδιώτες και επαγγελματίες, με σκοπό την προστασία των ανθρώπων και της περιουσίας τους.

Απο το 2006

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

• συστήματα ασφαλείας
• συστήματα πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας
• κλειστό κύκλωμα τηλέορασης
• θυροτηλεοράσεις
• δίκτυα
• τηλεφωνικά κέντρα-δομημένη καλωδίωση

AΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

3015/39/60/2480-ζ’
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

– Αρχηγείο Ελληνική Αστυνομίας, Κλάδος Ασφάλειας
– Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, Τμήμα Ανάλυσης & Αντιμετώπισης του εγκλήματος