Η Εταιρεία

Η εταιρία Αλεξίου-Καρίνος Ο.Ε “ALERT” ιδρύθηκε το 2006 και παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας για ιδιώτες και επαγγελματίες , με σκοπό την προστασία των ανθρώπων και των περιουσιών τους.

Η εταιρία δραστηροποιείται:

• στα συστήματα ασφαλείας
• συστήματα πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας
• κάμερες
• θυροτηλεοράσεις
• δίκτυα
• τηλεφωνικά κέντρα-δομημένη καλωδίωση
• εσωτερικές-εξωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

AΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

3015/39/60/2480-ζ’
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-Αρχηγείο Ελληνική Αστυνομίας, Κλάδος Ασφάλειας
-Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, Τμήμα Ανάλυσης & Αντιμετώπισης του εγκλήματος